Zakres Usług

Kancelaria świadczy usługi prawnicze w sprawach należących do różnych gałęzi prawa.

Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. Jeśli jesteś przedsiębiorcą potrzebującym doradztwa w sprawach należących do tych gałęzi prawa, warto zgłosić się do nas. Pomagamy przedsiębiorcom rozwiązywać zagadnienia związane z ich bieżącą działalnością gospodarczą. Zajmujemy się m.in. doradztwem w kwestiach planowanych transakcji, takich jak przejęcia, połączenia i ogólnie przekształcenia spółek prawa handlowego.

Kancelaria prawna obsługuje Zarządy, rady nadzorcze i akcjonariuszy w takich elementach prawa gospodarczego i handlowego, jak przygotowywanie projektów umów spółki, regulaminów i porozumień między udziałowcami.

Zajmujemy się także doradztwem w sprawach przekształcenia i łączenia podmiotów oraz podwyższenia i obniżenia kapitałów.

Jeśli potrzebujesz fachowych, profesjonalnych usług i doradztwa z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, skontaktuj się z Kancelarią.

Kancelaria oferuje usługi, doradztwo i reprezentację Klientów w sprawach z zakresu prawa cywilnego.

Warto skonsultować się z nami, jeśli potrzebujesz reprezentacji w postępowaniach takich jak o zapłatę należności, o odszkodowanie, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, w sprawach o ochronę dóbr osobistych, o ochronę własności i posiadania, w postępowaniach o zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, czy drogi koniecznej.

Kancelaria skutecznie reprezentuje Klientów w sprawach o zasiedzenie, eksmisję, postępowaniach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, odrzucenia spadku, dział spadku, wydziedziczenie, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, zapisu i polecenia.

Dodatkowo zajmujemy się postępowaniami dotyczącymi roszczeń pauliańskich (t.j. ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika), sporządzaniem i opiniowaniem projektów umów cywilnoprawnych oraz porozumień, a także sporządzaniem projektów pism (w tym pism procesowych).

Kancelaria w zakresie prawa administracyjnego zajmuje się sporządzaniem projektów pism, także procesowych, w sprawach administracyjnych rozstrzyganych w drodze decyzji indywidualnej (także w sprawach z obszaru dostępu do informacji publicznej, a także dotyczących nieruchomości).

Kancelaria prawna oferuje doradztwo w zakresie decyzji wydanych przez organy administracyjne, jak również sporządzanie opinii prawnych.

Jeśli masz kwestię prawną związaną z wymienionymi dziedzinami prawa administracyjnego, zgłoś się do nas. Służymy naszym Klientom rzetelną i skuteczną pomocą.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Przybyłowski pomaga Klientom reprezentując ich w określonych sprawach wchodzących w zakres prawa karnego, prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego.

Zajmujemy się także prawem budowlanym oraz prawnokarnym ściganiem naruszeń praw autorskich oraz praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Specjalizujemy się w reprezentowaniu Klientów w sprawach dotyczących oskarżeń związanych z działaniem na szkodę spółki oraz oskarżeń o wyłudzenie kredytu bankowego, doradztwem w kwestiach z zakresu ujawniania informacji, przeszukań i informacji prawnie chronionych.

Kancelaria zajmuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym w zakresie pomocy i reprezentacji w sprawach o rozwód i separację, podział majątku wspólnego małżonków, i rozliczenia majątku związku partnerskiego (konkubinatu).

Zajmujemy się doradztwem i reprezentacją Klientów w postępowaniach o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa bądź ojcostwa, ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, alimenty, wydanie dziecka, porozumienia wychowawcze, pieczę nad dzieckiem, a także o przysposobienie oraz opiekę i kuratelę.

Specjalizujemy się w przygotowywaniu i sporządzaniu umów majątkowych.

Kancelaria to ludzie o dużym doświadczeniu, fachowej wiedzy, którzy skutecznie przeprowadzą Państwa przez każdą sprawę.

Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach w sprawach dotyczących kredytów zawieranych z bankami, denominowanych lub indeksowanych do walut obcych, takich jak CHF, EURO, USD.

Pomagamy odzyskiwać nadpłacone raty kredytu, uzyskiwać zmniejszenie salda kredytu, czy doprowadzamy do unieważnienia umowy kredytowej w całości. Umowy z bankami na kredyty waloryzowane do walut często zawierały bezprawne klauzule abuzywne, czy inne zapisy działające na szkodę Konsumenta.

Kancelaria pomoże Ci w Twoich roszczeniach względem nierzetelnych banków. Nie wahaj się. Skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszystkie pytania.

Szeroki zakres usług

Nasza oferta jest tak szeroka, że w zasadzie każda firma, czy osoba fizyczna, może się do nas zgłosić po poradę lub usługę z dowolną kwestią prawną. W przypadku, gdy sprawa będzie wykraczała poza zakres naszej działalności Kancelarii, skierujemy Państwa do odpowiednich firm, które pomogą ją rozwiązać.

Prowadzimy sprawy związane z naruszeniem prawa w umowach dot. kredytów we frankach szwajcarskich. Wielu osobom posiadającym takie kredyty pomogliśmy rozwiązać kłopoty z ich spłatą. Takie umowy kredytowe zawierają często wiele zapisów abuzywnych, czyli naruszających prawa konsumenta. Ponieważ mamy doświadczenie w tej kwestii, jesteśmy w stanie doradzić Państwu, co zrobić, by poprawić Swoją sytuację jako kredytobiorcy w walucie szwajcarskiej.

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty dla kredytobiorców we frankach szwajcarskich, przejdź do zakładki KREDYTY W CHF – znajdziesz tam dokładne informacje, które przedstawiają rozwiązania dla osób, które chcą m.in. zmniejszyć saldo kredytu w CHF lub unieważnić umowę kredytową.

Niezależnie od tego, jakiej dziedziny prawa dotyczy Twój problem, u nas spotkasz się
z fachową, rzetelną obsługą i otrzymasz profesjonalną poradę.

Kancelaria Adwokacka prowadzona przez Adwokata Pawła Przybyłowskiego to pomoc, doradztwo i obsługa prawna na najwyższym poziomie, oparte o wiedzę, doświadczenie i rzetelność, mające na celu zadowolenie Klienta.

Kancelaria Adwokacka - Zakres usług

Doświadczenie i ideały

W celu realizacji naszych działań prawnych, rozpatrzymy Państwa sprawę, czy problem prawny, poświęcając stosowny czas, szukając optymalnego rozwiązania danej kwestii. Zrozumienie Państwa potrzeb, to dla nas priorytet. W sprawy angażujemy się w pełni – z wiedzą, otwartym umysłem i doświadczeniem. Ważne jest dla nas, aby przedstawiciel firmy, czy też osoba fizyczna zgłaszający się do nas o poradę prawną, czuli się usatysfakcjonowani rzetelną obsługą.

Jako Kancelaria postępujemy zgodnie z najwyższymi standardami naszej profesji i dbamy o pełną poufność wszystkich danych i szczegółów spraw naszych Klientów.

Chcemy ułatwiać naszym Klientom załatwienie często skomplikowanych spraw i staramy się, by współpraca z nami była oparta na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.