Wygrane sprawy z Bankami
Kredyty CHF

18.12.2020 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku , Referent  – SSA Teresa Karczyńska – Szumilas  wyrokiem z dnia 18.12.2020 r. ( sygn. akt: V ACa  447/20 ) oddalił apelację  mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku ( Sygn. akt: I C 1144/19 ) i zasądził zwrotu kosztów postępowania odwoławczego od Banku na rzecz  konsumentów.

Zdaniem sądu apelacyjnego w umowie są klauzule abuzywne, sama waloryzacja świadczenia jest dopuszczalna. Natomiast niedopuszczalny jest sposób waloryzacji w zakresie kursu waluty.

Konsument nie ma wpływu na kurs waluty, jest to nieuczciwe. Kryteria przewidziane  w   umowie są niedookreślone  w zakresie kursów walut.

Klauzula waloryzacyjna dotyczy głównego przedmiotu umowy. Nie ma możliwości zastąpienia klauzul abuzywnych przepisem dyspozytywnym, bez zdecydowanej zmiany charakteru umowy, co jest niedopuszczalne.

Jednoznaczne oświadczenie konsumentów w zakresie woli unieważnienia umowy wiąże Sąd, konsumenci  znają  konsekwencje unieważnienia umowy.

Bank nie spełnił obowiązku informacyjnego w zakresie ryzyka walutowego, co wynika  z orzecznictwa polskiego i europejskiego, gdyż oświadczenie konsumentów zawarte w  umowie nie spełnia takiego obowiązku informacyjnego. Cała ochrona konsumenta  przewidziana prawem dotyczy przeciętnego konsumenta.

Sąd Apelacyjny podziela teorię  2 kondykcji w zakresie rozliczeń stron.

Adwokat Paweł Przybyłowski

Adwokat Paweł Przybyłowski

Szybka analiza umowy. Ponad 300 spraw sądowych w toku. Ponad 40 wygranych spraw z Bankami.

Zadzwoń: 58 620 63 43

Udostępnij wpis

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype

Otrzymaj analizę umowy kredytowej CHF

Skontaktuj się z nami a otrzymasz szybką konsultację

Najnowsze wygrane sprawy z bankami:

30.12.2020 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Adrianna Gołuńska – Łupina wyrokiem z dnia  30.12.2020 r. na posiedzeniu niejawnym ( sygn. akt: I C  60/20  )   ustalił nieważność umowy kredytu  indeksowanego „ Multiplan” z  2009