Ochrona danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/6799 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (RODO lub GDPR) weszło w życie 24 maja 2016 r. Rozporządzenie będzie miało zastosowanie od 25 maja 2018 r.

Zmiany w przepisach

Główny kierunek zmian jakie wprowadza rozporządzenie to wprowadzenie większego nacisku na administratorów, aby do ich zadań nie należało tylko zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych, ale przede wszystkim zdolność wykazania przestrzegania przepisów i wdrożenia środków narzuconych przez RODO.

Zmniejsza się ilość „twardych” wytycznych i minimalnych środków ochrony na rzecz samodzielnego dobrania przez administratora właściwych środków biorąc pod uwagę kategorie, zakres, charakter i kontekst przechowywanych danych. Istotne będzie faktyczne zapewnienie ochrony danych osobowych, a samo sporządzanie dokumentacji nie będzie wystarczające dla udowodnienia przestrzegania przepisów.

Dla realizacji tych założeń wprowadza się nowe obowiązki dla administratorów, system kontroli przestrzegania prawa, a także wysokie kary za jego naruszenie.

Ochrona danych RODO - Kancelaria Adwokacka

Pliki do pobrania

Unijne rozporządzenie o ochronie danych

Kliknij ikonę, żeby pobrać dokument

Obowiązki administratora danych

Kliknij ikonę, żeby pobrać dokument

Ankieta prawno - informatyczna RODO

Wypełnienie ankiety pozwoli nam dostosować Państwa firmę do obecnych wymogów prawno – informatycznych w zakresie RODO.