Obsługa firm

Zmiana formy działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca w trakcie wykonywania działalności gospodarczej zmierza się z problemem odpowiedniego doboru formy prowadzenia działalności w zakresie m.in.: odpowiedzialności materialnej właścicieli, wielkości podmiotu i optymalizacji podatkowej.

Analiza umów handlowych

W każdej firmie są podpisywane umowy o rożnym charakterze np. handlowe czy o roboty budowlane. Każda z umów wymaga dokładnej i wnikliwej analizy prawnej, gdyż niezbędne jest sprawdzenie w przepisach prawa, czy takie zapisy są dopuszczalne lub niekorzystne dla firmy, gdyż może to skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi dla przedsiębiorcy.

Analiza umów handlowych
law-6

Windykacja należności z umów

Z reguły największym problemem firm są zatory płatnicze. Każdy przedsiębiorca musi mieć sprawnie działającą windykację, która będzie skutecznie, a przede wszystkim szybko egzekwować należności. Jest to podstawa bytu każdej firmy.

Ochrona danych osobowych

W związku z nowymi przepisami prawa od maja 2018 roku, ochrona danych osobowych będzie wymagała większej ochrony. Zostaje wprowadzona zasada rozliczalności (ang. accountability), zgodnie z którą administrator danych musi być w stanie wskazać przestrzeganie przepisów i wdrożenie środków. Poza obowiązkami administratorów i innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, nowe rozporządzenie wskazuje także na nowe i rozszerzone uprawnienia osób, których dane dotyczą.

Kluczowa jest więc pomoc prawna w tym aspekcie, aby uniknąć kar finansowych ze strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych , które mogą wynieść w wysokości aż do 20 mln euro lub aż do 4% rocznego światowego obrotu.

Ochrona danych osobowych Kancelaria Prawna

Współpraca – obsługa firm:

  1. Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne, uzależnione m.in. od ilości spraw do windykacji, procesów sądowych, czy też ilości pracowników.
  2. Wynagrodzenie, uzależnione od rodzaju i zawiłości zlecenia, od wartości sporu sprawy.