Wygrane sprawy z Bankami
Kredyty CHF

8.01.2021 – wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny,  referent SSR del. do SO Monika Bakuła – Steinborn wyrokiem z dnia 8.01.2021 r. ( sygn. akt: I C 252/20  ) ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego z 2008 roku podpisanego z Nordea Bank S.A. zasądził od Banku kwotę 148072 PLN wraz z należnymi ustawowymi odsetkami oraz zasądził kwotę 6434 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd podkreślił, iż w jego ocenie konstrukcja zawartej umowy jest dopuszczalna, jednakże obowiązkiem Banku jest odpowiednie poinformowanie konsumentów o wszelkich skutkach wynikających z umowy. Sąd zauważył, iż Bank z obowiązku stosownego pouczenia nie wywiązał się.

Podkreślił także, iż samo podpisanie oświadczeń dotyczących ryzyka kursowego nie jest wystarczające do spełnienia powyższego obowiązku.

Zdaniem Sądu konsumenci w przedmiotowej sprawie zostali wprowadzeni przez Bank w błąd. W umowie znajdowały się kwoty zarówno w PLN jak i CHF, co było niejednoznaczne.

Sąd zauważył także, iż w umowie nie określono mechanizmu ustalenia kursów walut wobec czego Bank miał w tym zakresie zupełną dowolność, podkreślił, iż mechanizmu tego nie znali nawet pracownicy Banku. Zdaniem Sądu po usunięciu klauzul niedozwolonych nie jest możliwe dalsze wykonywanie umowy. 

Adwokat Paweł Przybyłowski

Adwokat Paweł Przybyłowski

Szybka analiza umowy. Ponad 300 spraw sądowych w toku. Ponad 40 wygranych spraw z Bankami.

Zadzwoń: 58 620 63 43

Udostępnij wpis

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype

Otrzymaj analizę umowy kredytowej CHF

Skontaktuj się z nami a otrzymasz szybką konsultację

Najnowsze wygrane sprawy z bankami:

30.12.2020 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Adrianna Gołuńska – Łupina wyrokiem z dnia  30.12.2020 r. na posiedzeniu niejawnym ( sygn. akt: I C  60/20  )   ustalił nieważność umowy kredytu  indeksowanego „ Multiplan” z  2009 

30.12.2020 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny,  referent  SSO Adrianna Gołuńska – Łupina  wyrokiem z dnia 30.12.2020 r. na posiedzeniu niejawnym ( sygn. akt: I C  28/20  )  ustalił nieważność umowy kredytu  indeksowanego „mPlan” z  2008  rokupodpisanego z