Wygrane sprawy z Bankami
Kredyty CHF

31.12.2019 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku ( SSO Katarzyna Kazanecka – Kapała ) wyrokiem zaocznym z dnia 31.12.2019 r. ( sygn. akt: XV C 839/19 ) zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 103.167 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i zasądził zwrot kosztów procesu.

Jednocześnie Sąd wyrokowi nadał rygor natychmiastowej wykonalności w całości.

W ramach pozwu , powód żądał zasądzenia wskazanej powyżej kwoty od Banku, w przypadku uznania umowy kredytowej za nieważną.

Pozwany Bank nie złożył w ogóle odpowiedzi na pozew.

Sprawę prowadził Adwokat Paweł Przybyłowski z Kancelarii Adwokackiej z Gdyni 

Otrzymaj analizę umowy kredytowej CHF

Skontaktuj się z nami a otrzymasz szybką konsultację

Najnowsze wygrane sprawy z bankami: