Wygrane sprawy z Bankami
Kredyty CHF

30.12.2019 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Pekao S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku ( SSA Małgorzata Zwierzyńska , SSA Piotr Daniszewski, SSO Dorota Majerska-Janowska wyrokiem z dnia 30.12.2019 r. ( sygn. Akt: I ACa 677/19 ) oddalił  apelację Banku w całości od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku ( sygn. akt: XV C 1140/17 )  i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów adwokackich.

Kredytobiorca zawarł umowę kredytu denominowanego z Bankiem BPH S.A. w Krakowie  w 2005 roku, którego następca prawnym jest Bank Pekao  S.A.

Sąd Apelacyjny oparł się o pogląd wyrażony ostatnio przez Sąd Najwyższy z dnia 29 października 2019 roku wydany w sprawie o sygn. akt IV CSK 309/18 uznając iż wpisanie do umowy kwoty kredytu w CHF było kamuflażem rzeczywistej treści umowy, która od początku miała być umową kredytu złotowego. Sąd Apelacyjny wskazał, iż nawet we wnioskach kredytowych strony od początku wskazywały na pewną kwotę złotych, a nie CHF.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi we wskazanym powyżej wyroku Sądu Najwyższego, Sąd doszedł do wniosku, iż umowa łącząca strony jest kredytem złotowym i tak od samego początku powinna być wykonywana według stawki LIBOR.  Żadna ze stron od samego początku nie mogła żądać od drugiej strony jakiejkolwiek kwoty w CHF lub dokonywać przeliczeń do CHF kwoty kredytu. Wypowiedzenie umowy kredytu przez Bank było bezskuteczne.

Sprawę prowadził Adwokat Paweł Przybyłowski z Kancelarii Adwokackiej z Gdyni 

Adwokat Paweł Przybyłowski

Adwokat Paweł Przybyłowski

Szybka analiza umowy. Ponad 300 spraw sądowych w toku. Ponad 40 wygranych spraw z Bankami.

Zadzwoń: 58 620 63 43

Udostępnij wpis

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype

Otrzymaj analizę umowy kredytowej CHF

Skontaktuj się z nami a otrzymasz szybką konsultację

Najnowsze wygrane sprawy z bankami:

30.12.2020 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Adrianna Gołuńska – Łupina wyrokiem z dnia  30.12.2020 r. na posiedzeniu niejawnym ( sygn. akt: I C  60/20  )   ustalił nieważność umowy kredytu  indeksowanego „ Multiplan” z  2009