Wygrane sprawy z Bankami
Kredyty CHF

27.10.2020 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI Wydział Cywilny, referent SSO Dorota Budzisz  wyrokiem z dnia  27.10.2020 r. ( sygn. akt:  XVI Ca 1332/19 ) oddalił apelację Banku od wyroku Sądu Rejonowego w  Gdyni z dnia  17.10.2019 r. ( sygn. akt: I C  523/18 )

Zdaniem Sądu, umowa kredytu indeksowanego z 2007 roku „mPlan” jest nieważna, gdyż narusza art. 69 ustawy prawo bankowe i art. 353  § 1  KC , dodatkowo po usunięciu z  umowy klauzul abuzywnych nie jest możliwa dalsza realizacja umowy.

Zdaniem Sądu, dopiero po wypłacie transz kredytu, Bank ustala jednostronnie wysokość zobowiązania kredytobiorców.

Sąd podzielił stanowisko, że  należy zastosować teorię 2 kondykcji.

Sąd oddalił zarzut zatrzymania zgłoszony przez Bank w postępowaniu apelacyjnym.

Adwokat Paweł Przybyłowski

Adwokat Paweł Przybyłowski

Szybka analiza umowy. Ponad 300 spraw sądowych w toku. Ponad 40 wygranych spraw z Bankami.

Zadzwoń: 58 620 63 43

Udostępnij wpis

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype

Otrzymaj analizę umowy kredytowej CHF

Skontaktuj się z nami a otrzymasz szybką konsultację

Najnowsze wygrane sprawy z bankami:

30.12.2020 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Adrianna Gołuńska – Łupina wyrokiem z dnia  30.12.2020 r. na posiedzeniu niejawnym ( sygn. akt: I C  60/20  )   ustalił nieważność umowy kredytu  indeksowanego „ Multiplan” z  2009