Wygrane sprawy z Bankami
Kredyty CHF

27.01.2021 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI  Wydział Cywilny, referent SSO  Sylwia Kamińska wyrokiem z dnia 27.01.2021 r. ( sygn. akt: XVI  Ca  889/19 ) oddalił apelację mBanku od wyroku Sądu Rejonowego w  Gdyni z dnia  4.06.2019 r.   ( sygn. akt. I C  319/18  )   i  zasądził od pozwanego mBank S.A.  na rzecz powodów kwotę 1800 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego. 

Sąd uznał iż apelacja Banku  była bezzasadna, a ustalenia Sądu I instancji były prawidłowe.

Umowa kredytowa  stron  – „ Multiplan „  z  2007 roku  jest umową nieważną  z uwagi na znajdujące się w niej klauzule przeliczeniowe. 

Sąd podkreślił iż nie ma możliwości zastąpienia klauzul niedozwolonych, w szczególności jeśli konsumenci konsekwentnie wniosili o unieważnienie umowy. 

Ponadto Sąd podkreślił iż umowa nie określała mechanizmów kształtowania kursów wobec czego konsument ponosił nieograniczone ryzyko kursowe. Bank mógł arbitralnie działać  w zakresie zobowiązania konsumentów. 

Sąd podkreślił , iż obecnie istnieje już bogate orzecznictwo zarówno TSUE jak i SN w przedmiotowym zakresie. 

W kwestii przedawnienia Sąd wskazał,  iż nie można uznać świadczenia stron za świadczenie okresowe, a za świadczenie nienależne zatem okres przedawnienia wynosi 10 lat. 

Od tego wyroku  nie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Adwokat Paweł Przybyłowski

Adwokat Paweł Przybyłowski

Szybka analiza umowy. Ponad 300 spraw sądowych w toku. Ponad 40 wygranych spraw z Bankami.

Zadzwoń: 58 620 63 43

Udostępnij wpis

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype

Otrzymaj analizę umowy kredytowej CHF

Skontaktuj się z nami a otrzymasz szybką konsultację

Najnowsze wygrane sprawy z bankami:

22.02.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A

Sąd Rejonowy w Gdyni ( SSR Sławomir Split ) wyrokiem z dnia 22.02.2021 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie o sygn. akt: I C 691/18 zasądził kwotę 57140 PLN wraz z należnymi odsetkami i zasądził