Wygrane sprawy z Bankami
Kredyty CHF

24.02.2020 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku SSO Weronika Klawonn wyrokiem z dnia 14.02.2020 r. ( sygn. akt: XV C 503/19 ) zasądził na rzecz Kredytobiorców od Santander Bank Polska S.A. kwotę 194721 PLN i zasądził zwrot kosztów procesu.

Sąd Okręgowy uznał , iż Bank nie pouczył kredytobiorców o ryzyku kursowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zdaniem Sądu, po usunięciu klauzul abuzywnych, umowa kredytowa Kredyt Bank z 2008 roku nie może być dalej wykonywana.

Sprawę prowadził Adwokat Paweł Przybyłowski z Kancelarii Adwokackiej z Gdyni 

Otrzymaj analizę umowy kredytowej CHF

Skontaktuj się z nami a otrzymasz szybką konsultację

Najnowsze wygrane sprawy z bankami: