Wygrane sprawy z Bankami
Kredyty CHF

23.03.2020 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku Sędzia del. do SO Michał Jank wyrokiem z dnia 23.03.2020 r. ( sygn. akt: I C 462/18 ) zasądził o pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz Kredytobiorcy kwotę 38.017,87 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 16 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 26.328,62 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 16 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6957 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy uznał umowę kredytową indeksowaną do waluty CHF z 2007 roku ( dawny Kredyt Bank S.A. ) za nieważną w całości.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego jednoznacznie wskazuje, że mechanizm ustalania kursów waluty, który pozostawia bankowi swobodę, jest w sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta, a klauzula, która nie zawiera jednoznacznej treści , a przez to pozwala na pełną swobodę decyzyjną banku  jest klauzulą niedozwoloną w rozumieniu art. 385 1  1 § 1 KC.

Nie było żadnych podstaw  do zastąpienia nieuczciwych warunków umownych jakimkolwiek przepisem czy też ogólną regułą prawa  cywilnego.

Powód w niniejszej sprawie wyraził zgodę na ustalenie nieważności  tej umowy, co w świetle orzecznictwa TSUE  ( wyrok TSUE  z  3 października 2019 r. w sprawie Dziubak  C – 260/18 ) oznacza, że Sąd jest uprawniony do stwierdzenia nieważności umowy ( o ile zachodzą takie przesłanki ) nawet jeżeli stwierdzenie nieważności przyniosłoby kredytobiorcom szkodliwe konsekwencje.

Eliminacja klauzul abuzywnych nie może prowadzić do zmiany  prawnego charakteru stosunku obligacyjnego,  z tych względów  należałoby uznać, że po wyeliminowaniu mechanizmu indeksacji ukształtowanie umowy kredytu byłoby sprzeczne z właściwością stosunku prawnego – art. 58  KC  z  zw.  z art.  353 1  KC .

Adwokat Paweł Przybyłowski

Adwokat Paweł Przybyłowski

Szybka analiza umowy. Ponad 300 spraw sądowych w toku. Ponad 40 wygranych spraw z Bankami.

Zadzwoń: 58 620 63 43

Udostępnij wpis

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype

Otrzymaj analizę umowy kredytowej CHF

Skontaktuj się z nami a otrzymasz szybką konsultację

Najnowsze wygrane sprawy z bankami:

30.12.2020 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Adrianna Gołuńska – Łupina wyrokiem z dnia  30.12.2020 r. na posiedzeniu niejawnym ( sygn. akt: I C  60/20  )   ustalił nieważność umowy kredytu  indeksowanego „ Multiplan” z  2009