Wygrane sprawy z Bankami
Kredyty CHF

23.03.2020 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku Sędzia del. do SO Michał Jank wyrokiem z dnia 23.03.2020 r. ( sygn. akt: I C 462/18 ) zasądził o pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz Kredytobiorcy kwotę 38.017,87 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 16 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 26.328,62 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 16 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.957 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy uznał umowę kredytową indeksowaną do waluty CHF z 2007 roku ( dawny Kredyt Bank S.A. ) za nieważną w całości.

Otrzymaj analizę umowy kredytowej CHF

Skontaktuj się z nami a otrzymasz szybką konsultację

Najnowsze wygrane sprawy z bankami: