Wygrane sprawy z Bankami
Kredyty CHF

20.11.2020 – wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku, SSR del. do SO  Michał Jank wyrokiem z dnia  20.11.2020 r. na rozprawie ( sygn. akt: I C 1077/20 ) ustalił nieważność  umowy kredytowej, zasądził łącznie na rzecz powodów kwotę 31068 PLN oraz 47457 CHF wraz z należnymi odsetkami od Banku, a także zwrot kosztów procesu w wysokości 11700 PLN od Banku na rzecz powodów.

Strony ( pozwana jest następcą prawnym EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ) zawarły umowę kredytu  hipotecznego  w  2007 roku.

Zdaniem Sądu, umowa zawiera postanowienia niedozwolone dotyczące przeliczania PLN do CHF.

Sąd zwrócił uwagę na jednolite już orzecznictwo sądowe w przedmiotowym zakresie. 

Ponadto wskazał, iż kredytobiorcy nie zostali odpowiednio poinformowani przez Bank o ryzyku kursowym, podczas gdy można było wymagać odpowiedniej wiedzy i przygotowania od Banku. 

Sąd wskazał, iż zasady uczciwości i lojalności zobowiązywały Bank do odpowiedniego pouczenia konsumenta o ryzyku związanym z przedmiotową umową. 

Ponadto zdaniem Sądu, umowa po usunięciu klauzul przeliczeniowych nie może istnieć, gdyż niedopuszczalna w obrocie rynkowym jest umowa złotowa powiązana ze stawką LIBOR. 

Adwokat Paweł Przybyłowski

Adwokat Paweł Przybyłowski

Szybka analiza umowy. Ponad 300 spraw sądowych w toku. Ponad 40 wygranych spraw z Bankami.

Zadzwoń: 58 620 63 43

Udostępnij wpis

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype

Otrzymaj analizę umowy kredytowej CHF

Skontaktuj się z nami a otrzymasz szybką konsultację

Najnowsze wygrane sprawy z bankami:

30.12.2020 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Adrianna Gołuńska – Łupina wyrokiem z dnia  30.12.2020 r. na posiedzeniu niejawnym ( sygn. akt: I C  60/20  )   ustalił nieważność umowy kredytu  indeksowanego „ Multiplan” z  2009