Wygrane sprawy z Bankami
Kredyty CHF

17.12.2019 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A.

Sąd Rejonowy w Gdyni ( SSR Tadeusz Kotuk ) wyrokiem z dnia 17.12.2019 r. ( sygn. akt: I C 114/18 ) utrzymał wyrok zaoczny w zakresie zasądzenia na rzecz kredytobiorcy od Banku kwoty 52 060 zł, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia zapłaty oraz wskazując, że pozwanym w sprawie jest obecnie Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft w siedzibą we Wiedniu (Austria) – w miejsce „Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie” oraz zasądził zwrot kosztów procesu w kwocie 13 000 zł.

Sąd uznał iż umowa jest nieważna w całości, podzielił poglądy TSUE w tym wyrok w sprawie Dziubak, w zakresie tego, że to konsument decyduje , czy umowa powinna być unieważniona.

Dodatkowo Sąd podkreślił, że brak jest przepisów dyspozytywnych , aby w miejsce w miejsce abuzywnych klauzul kursowych wprowadzać inne przepisy.

Sprawę prowadził Adwokat Paweł Przybyłowski z Kancelarii Adwokackiej z Gdyni 

Otrzymaj analizę umowy kredytowej CHF

Skontaktuj się z nami a otrzymasz szybką konsultację

Najnowsze wygrane sprawy z bankami: