Wygrane sprawy z Bankami
Kredyty CHF

14.02.2020 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A.

Sąd Rejonowy w Gdyni SSR Sławomir Split wyrokiem z dnia 14.02.2020 r. ( sygn. akt: I C 806/18 ) zasądził na rzecz Kredytobiorcy od PKO BP S.A. kwotę 36826 PLN i zasądził zwrot kosztów procesu.

Zdaniem Sądu, po usunięciu klauzul abuzywnych, umowy kredytowe nie mogą być dalej wykonywane, CHF został podany w umowach tylko jako przelicznik, nie jako kwota kredytu.

W umowach kredytowych brak głównych postanowień umowy.

W związku ze zgodą konsumenta na unieważnienie umów , Sąd uznał umowę Nordea-Habitat z 2008 r. i umowę Nordea- Habitat z 2010 r. za nieważne w całości.

Sprawę prowadził Adwokat Paweł Przybyłowski z Kancelarii Adwokackiej z Gdyni 

Otrzymaj analizę umowy kredytowej CHF

Skontaktuj się z nami a otrzymasz szybką konsultację

Najnowsze wygrane sprawy z bankami: