Wygrane sprawy z Bankami
Kredyty CHF

10.09.2020 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku ( del. do SO Michał Jank ) wyrokiem z dnia 10.09.2020 r. na rozprawie ( sygn. akt: I C 80/20 ) ustalił, iż umowa kredytu zawarta z Kredyt Bankiem poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska S.A. jest nieważna, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zniósł koszty między stronami.

Z ustnych motywów Sądu wynika, że umowa stron sprzeczna jest z art. 69 Prawa Bankowego, gdyż nie zawiera kwoty kredytu. Brak jest w umowie jednoznacznych i precyzyjnych mechanizmów określających udostępnienie kredytobiorcy konkretnej kwoty kredytu. Sąd wskazał, iż kredytobiorca musi wiedzieć jaka kwota zostanie mu udostępniona i jaką kwotę będzie musiał spłacić.

Brak jest także precyzyjnych mechanizmów spłaty kredytu.

Ponadto Sąd zauważył, iż Bank ma duży margines swobody ustalania kursów walut, wskazując, iż kredytodawca nie może jednostronnie decydować o wysokości zobowiązania.

Na marginesie Sąd zaznaczył, iż brak było odpowiedniego pouczenia kredytobiorców o ryzyku kursowym.

Sąd jednak oddalił roszczenie o zapłatę powodów wskazując iż zdaniem Sądu zarzut potrącenia zgłoszony przez Bank jest zasadny, zarówno w zakresie wpłat w PLN jak i CHF (przeliczonych według kursu średniego NBP).

Sąd stwierdził, iż nie jest możliwe uznanie przedawnienia po stronie Banku, ponieważ byłoby to niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Poczucie sprawiedliwości nie pozwala na uwzględnienie zarzutu przedawnienia.

Adwokat Paweł Przybyłowski

Adwokat Paweł Przybyłowski

Szybka analiza umowy. Ponad 200 spraw sądowych w toku. Ponad 20 wygranych spraw z Bankami.

Zadzwoń: 58 620 63 43

Udostępnij wpis

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype

Otrzymaj analizę umowy kredytowej CHF

Skontaktuj się z nami a otrzymasz szybką konsultację

Najnowsze wygrane sprawy z bankami: