Wygrane sprawy z Bankami
Kredyty CHF

10.02.2020 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia Wydział VI Cywilny (sygn. akt: VI C 2904/18) wyrokiem z dnia 10 lutego 2020 roku zasądził na rzecz Kredytobiorców od Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce kwotę 58.082,29 zł oraz zasądził zwrot kosztów procesu.

Zdaniem Sądu w umowie kredytowej są klauzule abuzywne , które muszą być usunięte z umowy, a w miejsce tych klauzul nie jest dopuszczalne wprowadzenie przepisów dyspozytywnych.

Doszło do odwalutowania kredytu na PLN według stawki LIBOR.

Sprawę prowadził Adwokat Paweł Przybyłowski z Kancelarii Adwokackiej z Gdyni

Otrzymaj analizę umowy kredytowej CHF

Skontaktuj się z nami a otrzymasz szybką konsultację

Najnowsze wygrane sprawy z bankami: