Wygrane sprawy z Bankami
Kredyty CHF

08.11.2019 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Pekao S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie SSO Jacek Tyszka wyrokiem częściowym z dnia 8.11.2019 r . ( sygn. akt: XXIV C 1117/18 ) oddalił pozew wzajemny Pekao Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie o zapłatę kwoty 1.384.365 PLN – umowa kredytu denominowanego w CHF z dnia 25.04.2006 r. Powód domagał się zapłaty od Banku kwoty 566.798 PLN , żądając uznania umowy kredytowej za nieważną w całości.

Zdaniem Sądu, weksel stanowiący podstawę żądania pozwu wzajemnego Banku , wypełniony przez Bank jest nieważny, gdyż weksel nie zawiera oznaczenia remitenta, poprzez podanie nazwy przedsiębiorcy stanowiącego jego firmę.

Sąd Okręgowy uznał przede wszystkim , że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna w całości , gdyż nie zawiera kwoty kredytu , zgodnie z art. 69 ust. 1 prawa bankowego.

Kwota kredytu podana w umowie : 559.929 CHF nie jest kwotą kredytu, a jedynie miernikiem waloryzacyjnym , gdyż w ramach wypłaty kredytu Bank ma całkowitą swobodę w określeniu kwoty kredytu , poprzez wypłatę kredytu w PLN i odwołanie się do tabel kursowych Banku.

Sprawę prowadził Adwokat Paweł Przybyłowski z Kancelarii Adwokackiej z Gdyni 

Otrzymaj analizę umowy kredytowej CHF

Skontaktuj się z nami a otrzymasz szybką konsultację

Najnowsze wygrane sprawy z bankami: