Kredyty w CHF

Pomoc dla Frankowiczów

W latach 2001-2011 wiele banków udzielało Klientom kredytów waloryzowanych do walut obcych. Oznaczało to, że kwota kredytu była wypłacana w złotówkach, ale spłata i raty były uzależnione od kursów walut – CHF, USD, czy EURO, które były indywidualnie ustalane przez banki.

Nie były to kredyty walutowe, gdyż klient otrzymywał złotówki po zawarciu umowy kredytowej. Reklamowano te kredyty jako szczególnie korzystne. Jednak, gdy kursy walut w stosunku do złotówki znacznie wzrosły – konsumenci musieli i muszą nadal spłacać znacznie wyższe raty, niż te wynikające z umów stricte złotówkowych. Jak się bronić, jeśli kredyt jest waloryzowany do obcej waluty? Skorzystaj więc z pomocy Kancelarii, która przedstawi Państwu najkorzystniejsze rozwiązania dotyczące umów kredytowych.

Pomoc frankowiczom - Adwokat Gdynia

Oferta

 • Pomoc dla kredytobiorców kredytów waloryzowanych do walut: CHF, USD, EURO zarówno na etapie sądowym, jak i egzekucyjnym.

 • Analiza umowy kredytowej.
  Na tym etapie sprawdzamy zgodność umowy z przepisami Kodeksu Cywilnego. Umowy przedstawiane konsumentom przez banki naruszały Art. 385 1
  §3 KC, gdyż były narzucane jednostronnie – Klienci nie mieli żadnego realnego wpływu na kształt umowy. Większość umów kredytów waloryzowanych do walut to umowy tzw. nienazwane. Nie spełniają one przepisów dla umów kredytowych, zawartych w Kodeksie Cywilnym, czy prawie bankowym. Naruszają one przepisy prawa, zwłaszcza prawa cywilnego, bankowego i dewizowego. Naruszają zasadę walutowości i nominalizmu, i nie zawierają tzw. essentialia negotii umowy.

 • Wyliczenie kredytu w zakresie wysokości nadpłaconych rat kredytu

 • Rozwiązania prawne w celu odwalutowania kredytu, tzn. spłaty kredytu w PLN zgodnie ze stawką LIBOR

 • Strategia procesowa w celu zwrotu przez bank 1/3 nadpłaconych rat kredytu oraz opłat z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu.

 • Doprowadzenie do znacznego zmniejszenia salda kredytu o 50%-70%, w wyniku usunięcia z umowy klauzul indeksacyjnych.

 • Usunięcie klauzul abuzywnych z umowy.
  Umowy kredytów waloryzowanych do walut najczęściej zawierały tzw. klauzule abuzywne, niezgodne z prawem unijnym i polskim. Mówiły one m.in. o korzystnym dla banków doborze kursów waluty do naliczania wysokości wypłaty kredytu oraz spłaty rat kredytu, jak i o nieprecyzyjnych zasadach modyfikacji umowy oraz o niekorzystnym obciążeniu Klientów ubezpieczeniem niskiego wkładu.

 • Unieważnienia umowy kredytowej w całości tylko za zgodą klienta – dochodzi wtedy do zwrotu przez bank 100% wartości wpłaconych rat kredytu i innych opłat związanych z umową

 • Wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość z tytułu udzielonego kredytu.

Dlaczego warto?

Roszczenia Kredytobiorców w zakresie nadpłaconych rat kredytu przedawniają się po 10 latach od daty zapłaty każdej raty.

Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.

Aktualności

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 23.10.2017 r. ( sygn. akt: XV C 908/16 ) oddalił w całości pozew Omega Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o zapłatę kwoty 226.350 PLN od osób fizycznych. Powód nabył wierzytelność z kredytu we frankach szwajcarskich od Getin Banku , która została zabezpieczona hipoteką. Sąd uznał argumenty Kancelarii za zasadne związane m.in. z abuzywnymi zapisami w umowie kredytowej.