Kredyty w CHF

Pomoc dla Frankowiczów

W poprzedniej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku, niskie i stabilne stopy procentowe w Szwajcarii sprawiły, że kredyty zawierane we frankach szwajcarskich, wiązały się z niższym oprocentowaniem niż kredyty w złotówkach. Kredyt we frankach posiadał oprocentowanie 2%, co wydawało się bardzo korzystnym rozwiązaniem w porównaniu z oprocentowaniem na poziomie 6%, w przypadku kredytu zaciąganego w polskiej walucie. Wielu Polaków zdecydowało się na kredyty waloryzowane w walutach CHF, USD i EURO: kwota kredytu wypłacana była w złotówkach, natomiast spłata i raty uzależnione były od kursu waluty kredytu. Na kredyt frankowy zdecydowało się ponad pół miliona Polaków. 

Sytuacja dotycząca kredytów frankowych zmieniła się diametralnie wraz ze wzrostem kursu franka szwajcarskiego. Obniżenie głównej stopy procentowej przez Szwajcarski Bank Narodowy wywołało umocnienie się franka szwajcarskiego w stosunku do innych walut. Wzrost kursu franka względem polskiej złotówki pociągnął za sobą wzrost rat kredytów hipotecznych we frankach oraz zwiększenie zadłużenia wobec banku. Dla wielu osób oznaczało to spore problemy finansowe i zagrożenie utraty nabytej dzięki kredytowi nieruchomości. Kurs franka nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, a najnowsze prognozy nie przewidują jego obniżenia, w związku z czym Polacy zadają sobie pytanie, co dalej z frankowiczami i co z kredytami we frankach?

Pomoc frankowiczom - Adwokat Gdynia

Nie zwlekaj, w tym roku  dojdzie do zmiany przepisów prawa w zakresie
terminów przedawnienia z 10 lat do 6 lat.

Frankowicze: co dalej?

Osoby, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich, dziś czują się bezradne i z silnym niepokojem obserwują to, co dzieje się z frankiem. Wysokie raty są dużym obciążeniem finansowym, co nierzadko kończy się egzekucją długu przez bank i groźbą utraty domu czy mieszkania. Okazuje się jednak, że pomoc dla frankowiczów jest realna, a posiadacze kredytów we frankach mogą podjąć odpowiednie kroki, aby poprawić swoją sytuację. Istnieją rozwiązania prawne, które umożliwiają obniżenie rat kredytu czy zmniejszenie zadłużenia kredytu wobec banku. Oto  konkretna pomoc  dla frankowiczów.

Pomoc dla kredytobiorców kredytów waloryzowanych do walut: CHF, USD, EURO zarówno na etapie sądowym, jak i egzekucyjnym

Oferta

 • Analiza umowy kredytowej.
  Na tym etapie sprawdzamy zgodność umowy z przepisami Kodeksu Cywilnego. Umowy przedstawiane konsumentom przez banki naruszały Art. 385 1
  §3 KC, gdyż były narzucane jednostronnie – Klienci nie mieli żadnego realnego wpływu na kształt umowy. Większość umów kredytów waloryzowanych do walut to umowy tzw. nienazwane. Nie spełniają one przepisów dla umów kredytowych, zawartych w Kodeksie Cywilnym, czy prawie bankowym. Naruszają one przepisy prawa, zwłaszcza prawa cywilnego, bankowego i dewizowego. Naruszają zasadę walutowości i nominalizmu, i nie zawierają tzw. essentialia negotii umowy.

 • Wyliczenie kredytu w zakresie wysokości nadpłaconych rat kredytu

 • Rozwiązania prawne w celu odwalutowania kredytu, tzn. spłaty kredytu w PLN zgodnie ze stawką LIBOR

 • Strategia procesowa w celu zwrotu przez bank 1/3 nadpłaconych rat kredytu oraz opłat z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu.

 • Doprowadzenie do znacznego zmniejszenia salda kredytu o 50%-70%, w wyniku usunięcia z umowy klauzul indeksacyjnych.

 • Usunięcie klauzul abuzywnych z umowy.
  Umowy kredytów waloryzowanych do walut najczęściej zawierały tzw. klauzule abuzywne, niezgodne z prawem unijnym i polskim. Mówiły one m.in. o korzystnym dla banków doborze kursów waluty do naliczania wysokości wypłaty kredytu oraz spłaty rat kredytu, jak i o nieprecyzyjnych zasadach modyfikacji umowy oraz o niekorzystnym obciążeniu Klientów ubezpieczeniem niskiego wkładu.

 • Unieważnienia umowy kredytowej w całości tylko za zgodą klienta – dochodzi wtedy do zwrotu przez bank 100% wartości wpłaconych rat kredytu i innych opłat związanych z umową

 • Wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość z tytułu udzielonego kredytu.

Dlaczego warto?

Roszczenia Kredytobiorców w zakresie nadpłaconych rat kredytu przedawniają się po 10 latach od daty zapłaty każdej raty.

Frankowicze: skorzystaj z pomocy

Warto zawalczyć o swoje prawa, szczególnie wtedy, gdy spłata kredytu frankowego i waloryzowanego do innych walut jest dużym obciążeniem dla domowego budżetu, a nawet istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka, prowadzona przez adwokata Pawła Przybyłowskiego, działa na terenie Trójmiasta, zajmuje się sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom, także w innych częściach kraju. 

Kredyty frankowe - wygrane sprawy z bankami

Adwokat Paweł Przybyłowski

Wyroki sądów

Współpracujemy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Nasza kancelaria współpracuje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w zakresie rozwiązania problemów prawnych obywateli, którzy zaciągnęli kredyty frankowe oraz inne kredyty walutowe.

Takie wyróżnienie potwierdza, że nasza kancelaria jest godnym partnerem w zakresie powierzenia spraw dotyczących kredytów frankowych.

Przypominamy, że pomoc dla frankowiczów jest realna, a osoby które posiadają kredyt we frankach mogą z naszą pomocą podjąć odpowiednie kroki, aby rozwiązać własne problemy. Jesteśmy w stanie doprowadzić poprzez odpowiednie rozwiązania prawne do obniżenia raty kredytu lub zmniejszenia zadłużenia wobec banku. 

 

Seminarium frankowe